14.08.2020
Hızlı destek hattı: 0 212 252 6463
E-posta: [email protected]

KİTAP BİLGİLERİ

Öğrenciler İçin Nutuk MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

Öğrenciler İçin Nutuk MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
Adet

15,00 TL   9 TL (KDV Dahil)

 

 

KİTAP HAKKINDA

Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi
 
Ey Türk Gençliği!
 
Birinci vazifen, Türk istiklalini, Türk Cumhuriyeti’ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.
 
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir.
 
İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili ve harici bedhahların olacaktır. Bir
 
gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde
 
bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir
 
mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali
 
görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt
 
edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal
 
edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde,
 
iktidara sahip olanlar gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri
 
şahsi menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret içinde
 
harap ve bitap düşmüş olabilir.
 
Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini
 
kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!
 
Mustafa Kemal 

Tüm hakları saklıdır. Copyright © 2015 - Destek Kitap Aksesuar
Web Tasarım & Yazılım: Data1